ORRO

ORRO Tubeless Kit

Option

DESCRIPTION

ORRO tubeless kits contain the following:

Road A Kit:

 • 2x60ml Tubeless Sealant
 • 2x50mm Tubeless Valves
 • 1x22mm Tubeless Rim Tape
 • 1x Valve Key

Road B Kit:

 • 2x60ml Tubeless Sealant
 • 2x70mm Tubeless Valves
 • 1x22mm Tubeless Rim Tape
 • 1x Valve Key

Gravel/MTB Kit:

 • 1x240ml Tubeless Sealant
 • 2x50mm Tubeless Valves
 • 1x30mm Tubeless Rim Tape
 • 1x Valve Key